Zirkon

 

 

Schwarzbraun

geb. 2010

 

Z.: Sylvia Zimmer, Pulheim

B.: Familie Wadenspanner

________________________________________________

 

                                  Rousseau      v. Ferro

Blue Horse Zack

                                  Orona           v. Jazz

 

                                  Sunny-Boy    v. Sando Hit

StPrSt Siena

                                  StPrSt Wilma v. Werther

________________________________________________